ระบบ ๑ ข้าราชการ ๑ ครัวเรือน
  
กรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
     
                 
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
  เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000